Skip to main content

Archief 2023

Kennistour Wegwijs, 14 november as.

Op dinsdag 14 november 2023 vindt de Kennistour Wegwijs voor de (beginnende) exposant plaats. De spreker voor deze avond is mevrouw (Erna) Upmeijer. De lezing begint om 20.00 uur in Woudenberg (Schimmel1885).

Wij benaderen u omdat veel (beginnende) exposanten lid zijn van uw vereniging en ringtraining volgen bij een Kynologenclub. Mede dankzij onze partner Royal Canin kunnen we deze kennistour tegen een aantrekkelijk tarief aanbieden (19,50 EUR per persoon).

 

Wij vragen u vriendelijk om deze mailing met onderstaande informatie onder de aandacht te brengen van uw leden. Aanmelden is mogelijk via de volgende link: www.houdenvanhonden.nl/kennistour.

 

'Wegwijs voor de (beginnende) exposant - Erna Upmeijer - 14 november 2023

Als je een hondenshow of tentoonstelling bezoekt dan zie je allemaal exposanten hun hond voorbrengen in de showring.

Maar hoe werkt dat dan precies op een show? Waar let een keurmeester op als hij jouw hond beoordeelt? En hoe kun jij daar zelf samen met je hond voor zorgen dat je jezelf en je hond optimaal presenteert? De voorbereiding, volg ik wel of geen ringtraining? Hoe schrijf je in? In welke klasse schrijf je in? Wanneer ben ik klaar? Moet ik wachten op uitslagen? Waar vind ik de uitslagen? Moet ik verkregen titels aanvragen? Wat moet ik meenemen naar een show? Mogen kinderen deelnemen? Moet ik de hond wassen en zo ja, wanneer dan? Wat zijn de tentoonstellingsregels en waar vind ik die?

Een avondvullend programma over allerlei onderwerpen betreffende de  hondententoonstelling.

Aanmelden via www.houdenvanhonden.nl/kennistour

Hildeward Hoenderken, groepskeurmeester, groep 9

Tijdens onze laatste Kampioens Clubmatch verleende onze EGCN "hospitality" aan de Raad van Beheer voor het organiseren van een Compact keurmeesters examen voor de Tibetaanse Terriër. 

De kandidaat was onze erevoorzitter Hr. Hildeward Hoenderken. Als dit examen met goed gevolg werd afgelegd, zou hiermee rasgroep 9 worden afgerond. Zo'n examen is altijd ingewikkeld en dit keer ging het ook nog om het afsluiten van een jarenlang durende periode van studie van de diverse verschillende rassen. Het eerste examen in rasgroep 9 (Franse Buldog) werd zo'n 13 jaar geleden door Hr. Hoenderken afgelegd. Het bijzondere is dat een studie diergeneeskunde meestal in een kortere tijd wordt afgerond dan het keurmeesterschap voor Rasgroep 9.

We konden trots zijn op een enorme inschrijving maar liefst 20 Tibetaanse Terriërs, zodat de commissie ruime keuze had uit de verschillende types.

De examencommissie  bestaat uit 2 examinatoren plus een gedelegeerde van de Raad van Beheer die toeziet op naleving van de correcte procedure.
Na de middag liet de gedelegeerde van de Raad weten dat Hr. Hoenderken het examen met goed gevolg had afgelegd en werd namens de EGCN een cadeautje overhandigd.
Op deze plaats bedankt ons bestuur nogmaals allen die meegewerkt hebben aan dit examen. 
Felicitaties voor Hildeward Hoenderken met het behaalde resultaat en wenst hem veel wijsheid & plezier bij het bewaken van de eigenschappen die onze geliefde rassen zo bijzonder maken.
Hans Boelaars, 
Voorzitter EGCN.  
8 mei 2023, Notulen ALV 2023

Notulen online ALV EGCN 25 april 2023

Aanwezig: Hans Boelaars, Therese Wubben, Monique Jansen, Desiree Siemons, Jos Dekker, Kelly  Koning, Erik Nienhuis, Patty Beikes, Senija Hodzic, Veronique Bruijnzeels, Ans Meesters.

Afmeldingen: Ineke Zwaartman, Carine Rutten, Marieke van Veluw, Natasja Moonen, Wilma Strijbos, Pauline Jordens, Wendy van Oosten, Marieke Hilhorst.

Notulist: Karen Wagenaar

1. Hans opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

2. Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen van de ALV van 2022 en deze zijn nu definitief.

3. Er zijn geen ingekomen stukken.

4. Verslag van het secretariaat: er is een oproep gedaan onder de leden en gemeld dat de website nu ook gebruikt kan worden voor het melden van nesten. Er zijn hierdoor beduidend meer kennel vermeldingen gekomen. We hopen dat dit verder groeit zodat pupkopers de fokkers beter kunnen vinden.

De kortsnuiten zijn nog steeds onder de aandacht. Er zijn inmiddels twee nulmetingen geweest. Hieruit is nog geen beleid gekomen, we houden vinger aan de pols. 

De KCM trok een inschrijving van 314 honden. Er zijn twee seminars gehouden, over de Belgische Griffons en de Bolonka Zwetna. 

Het ledenaantal vorig jaar was 292.

Hans merkt op dat het aantal activiteiten voor de Corona hoger lag dan nu. Het kan zijn dat het nieuwe van de vereniging er af is en er daardoor minder ondernomen wordt. De kernleden zijn minder actief. Het belangrijkste van de EGCN op dit moment is de gezellige KCM, dat inmiddels een jaarlijks terugkerend evenement is met een groeiend aantal inschrijvingen.

5. Desiree geeft uitleg over het financiële jaar. Niet heel veel kosten, mooie inkomsten qua contributie en steeds meer kennelvermeldingen. De begroting wordt gedeeld op het scherm voor alle aanwezigen. Deze klopt al niet meer omdat er al zoveel nieuwe kennelvermeldingen zijn. 

Hans merkt op dat het bestuur nagenoeg geen kosten declareert, geen reiskosten, geen clubblad etc. De communicatie naar de leden toe gaat digitaal. 

6. Erik Nienhuis spreekt, ook namens Marieke Hilhorst die zich voor vanavond heeft afgemeld, als lid van de kascommissie en verteld dat alle stukken zijn overlegd, toegelicht en gecontroleerd. 

6a. De gegevens geven een reëel beeld van de financiën, hij geeft een compliment aan de penningmeester (in deze is dat Desiree die altijd onze stukken verzorgd) en verleent het bestuur decharge voor 2024.

8. Het bestuur besluit de contributie ongewijzigd te laten.

7 & 9. De begroting wordt nog even doorgenomen en vastgesteld.

10. Kascommissie leden nemen volgens de staturen zitting voor 3 jaar. Erik mag nog één jaar, Marieke voor het 2e jaar en reserve lid is Pauline Jordens.

11. Bestuursverkiezing: Hans geeft aan dat hij als voorzitter volgens rooster aftredend is, en vind het de hoogste tijd voor een nieuwe voorzitter. Hij vind het nog steeds leuk maar weet niet of hij het nog 3 jaar volhoud. Hans wordt unaniem opnieuw verkozen voor een nieuwe periode. 

12. Karen meldt dat er voor de KCM een mooi internationaal keurmeesters team is uitgenodigd. Voor 2024 staan er twee rasexamens op de agenda. Boston Terrier: contact met de BTC is er, we wachten af hoe dit verder gaat. Contact met de Franse bullen club is nog niet gelukt, dit wordt vervolgd. Hans vraagt of de examens op ons verzoek of op verzoek van de Raad is. Dit is op verzoek van de Raad.

Monique meldt dat ze op FB en de website heeft aangegeven dat als men een kennelvermelding heeft er nu ook dekmeldingen op de website vermeld kunnen worden. 

13. Rondvraag: Karen vraagt of er nog een seminar komt, Jos antwoord dat deze even on hold is gezet.

Hans verteld nogmaals dat hij graag een nieuwe voorzitter ziet komen.

Senija vraagt of er op de website ook herplaatsers gemeld kunnen worden. Hier is wat discussie over. Er wordt besloten dit niet in de ALV te bespreken, dit is een kwestie waar het bestuur een besluit over neemt. Wordt vervolgd. 

14. Hans bedankt iedereen voor hun aanwezigheid.

 

 

04 april 2023, Agenda ALV

Algemene Ledenvergadering is dit jaar op Dinsdag 25 april.
Deze wordt online gehouden, aanmelden kan bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Agenda

1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen notulen ALV 2022
3. Ingekomen stukken
4. Verslag bestuur over afgelopen jaar (Hans/Karen/Therese)
5. Financieel jaarverslag over 2022
6. Verslag kascontrole commissie
6a. Decharge verlenen aan bestuur voor gevoerd beleid
7. Vaststelling financiële jaarstukken
8. Vaststelling contributie Het bestuur stelt voor de contributie niet te verhogen.
9. Vaststelling begroting
10. Benoemen kascommissie
11. Bestuursverkiezing. Voorzitter Hans Boelaars is volgens het rooster aftredend, en herkiesbaar.
12. Mededelingen over 2023/2024
13. Rondvraag
14. Sluiting

24 maart 2023, Nieuwe Raadar is uit

Maart 2023

Dit is de laatste keer dat de link gedeeld wordt. Heeft u interesse in Raadar meld dat dan rechtstreeks aan bij de Raad van Beheer.

5ee0870b 1935 4333 98a9 cdc43c9d0f95

 

 

10 januari 2023, Nulmeting RvB

Uitnodiging voor de NULMETING BOAS onderzoeken zondag 26 maart 2023

Hierbij de uitnodiging voor honden die ingeschreven zijn in het NHSB en een leeftijd heeft tussen de 1 en 7 jaar. Graag wil de Raad van Beheer u uitnodigen om met uw hond(en) van één van de betreffende brachycefale rassen naar de nulmeting te komen. De nulmeting wordt georganiseerd voor:

Franse Bulldog, Mopshond, Boston Terrier, Shih Tzu, Engelse Bulldog, Affenpinscher, Griffon Belge, Griffon Bruxellois, Petit Brabançon, Japanse Spaniel, King Charles Spaniel, Pekingees

De functie van de nulmeting BOAS is om een goede inventarisatie te krijgen van de gezondheidstoestand (ademhaling, oog en knie) van de genoemde rassen. Deze resultaten kunnen worden meegenomen als uitgangspunt voor verder onderzoek, evaluatie en voor verder onderzoek door de BOAS Research Group in Cambridge.

Tijdens de nulmeting worden de screeningsonderzoeken uitgevoerd zoals die gelden voor het ras waarmee u komt:

  • The Kennel Club & University of Cambridge Respiratory Function Grading Scheme/ BOAS RvB Test

  • Oogonderzoek;

  • Patella luxatie onderzoek

Uw hond wordt door de speciaal opgeleide dierenartsen voor de BOAS onderzoeken onderzocht.

Tijdens deze nulmeting op zondag 26 maart worden de resultaten van de onderzoeken officieel verwerkt en zullen binnen een maand zichtbaar zijn bij de gegevens van uw hond. De locatie waar de onderzoeken worden gehouden zal het Dogcenter te Kerkwijk zijn.

Deelname is alleen onder voorwaarde van aanmelding. U krijgt een bericht of deelname mogelijk is in de week van 13 maart. Dan krijgt u ook meteen bericht over de tijd van deelname op de dag zelf.

U kunt zich uitsluitend inschrijven tot 10 maart 2023 via het formulier dat op onze website staat, via deze link: https://www.houdenvanhonden.nl/aanmelding-nulmetin

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze stellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Met kynologisch groeten,
Rony Doedijns Directeur

image

19 januari 2023,Lezingen over bewegingsapparaat bij honden

Op zaterdag 11 en zondag 12 februari 2023 verzorgt de gerenommeerde Duitse onderzoeker prof. dr. Martin Fischer, hoogleraar Speciale Zoölogie en Evolutiebiologie aan de Friedrich Schiller University in Jena, twee Engelstalige lezingen over zijn onderzoeken naar de constructie en het bewegingsapparaat van honden. Plaats van handeling is het sfeervolle Anatomiegebouw te Utrecht.

Inschrijven
Het seminar staat open voor iedere geïnteresseerde hondenliefhebber.
Vooral ook fokkers met een interesse in bewegingsleer van honden zijn van harte welkom!

Het inschrijfgeld voor één dag bedraagt € 60,-. inclusief lunch. Voor deelname aan beide dagen bedraagt het inschrijfgeld € 110,-.
U kunt uitsluitend inschrijven via onze webshop.
 
Voor meer informatie en inschrijven: klik hier 

We heten u graag welkom op het seminar!
 Met vriendelijke groet, 
Rony Doedijns | Kynologisch Directeur

16 januari 2023, De Raad van Beheer Kennis Tour 2023 is van start!

Beste hondenliefhebber,

De Raad van Beheer Kennis Tour 2023 is van start!

De Raad van Beheer Kennis Tour bestaat uit een serie lezingen voor hondenliefhebbers door toonaangevende sprekers, op verschillende locaties door Nederland. Voor 2023 hebben we weer een mooi divers programma aan sprekers en onderwerpen. Ook hebben we 2 ONLINE sessies waarvoor je de deur niet uit hoeft! 

Wees er snel bij, want vol=vol!

De eerste lezing is al op 9 februari aanstaande, en de inschrijving is open.
Op donderdag 9 februari aanstaande verzorgt dr. Niek Beijerink in Nieuwerkerk aan den IJssel de eerste Kennis Tour-sessie van 2023: ‘Cardiologie - hart voor honden’. Een bijzonder interessante lezing voor iedere fokker en hondenliefhebber die meer wil weten over hartaandoeningen bij honden.  
Niek Beijerink is dierenarts-specialist cardiologie voor gezelschapsdieren.

 Programma Kennis Tour 2023

Onderwerp   Spreker  Datum  Locatie 
Wegwijs voor de (beginnende) exposant
  
Erna Upmeijer  Dinsdag 14 maart  Zwolle 
Update caniene herpesvirus type 1 infecties bij de hond 
 
Hans Nauwynck 
 
Woensdag 5 april  
 
Berlicum 
Heupdysplasie, elleboog-dysplasie en andere skelet-aandoeningen; kreupelheid, erfelijkheid en voorkómen  
 
Herman Hazewinkel 
 
Dinsdag 16 mei  
 
Woudenberg, Schimmel 1885 
 
Cardiologie - hart voor honden 
 
Niek Beijerink 
 
Donderdag 15 juni 
 
Berlicum 
Neuswerk en speuren 
 
Adee Schoon 
 
Woensdag 21 juni  Let op: online! 
Update caniene herpesvirus type 1 infecties bij de hond 
 
Hans Nauwynck 
 
Dinsdag 5 september  Let op: online! 
Neuswerk en speuren 
 
Adee Schoon 
 
Woensdag 18 oktober  Zwolle 
Wegwijs voor de (beginnende) exposant   
 
Erna Upmeijer  
 
Dinsdag 14 november  Woudenberg 

Kijk voor meer informatie en inschrijven op www.houdenvanhonden.nl/kennistour  

We zien je graag tijdens de Kennis Tour 2023!

Video compilatie activiteiten 2022 
Gelukkig konden we in 2022 weer veel activiteiten met honden doorgang vinden. We hebben een mooie video gemaakt met daarin een compilatie van een aantal kynologische evenementen van de Raad van Beheer in 2022. 
https://www.youtube.com/watch?v=NAgAKqFB1so

Veel kijkplezier! 
Met vriendelijke groet,
Raad van Beheer - houden van honden
Rony Doedijns, kynologisch directeur 

12 januari 2023, Vlaamse Fokkerijcommissie

Goed nieuws van de Vlaamse Fokkerijcommissie.
Er werden GEEN STRAFBARE FEITEN GEPLEEGD, noch door de VFC noch door de aangeklaagde personen, waardoor de VFC en deze personen niet naar het vonnisgerecht moesten doorverwezen worden. 

12 januari 2023, Odis een nieuw ras

Odis, nieuw ras, uit een land in oorlog.
Nederland heeft er weer een nationaal erkend ras bij: de Odis, een Oekraïens ras. Honden van dit ras worden ingeschreven in het voorlopig register (VR) van het Nederlands Hondenstamboek (NHSB).

Wie meer foto's heeft van dit ras, graag mailen naar de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Odis EGCN