Skip to main content
Aanwezig: P. Mandigers, A.Lafleur, H.Hoenderken, M.Hilhorst, C.Kok, R.Kavelaars, P.Jordens, G.Schaufeli en van de RVB L. Roest en D. v.Dokkum.

Op 9 november 2017 was de EGCN, samen met de CCN, aanwezig als volwaardig gesprekspartner bij de evaluatie van het Cavalier Convenant met de Raad van Beheer. Na de door de EGCN georganiseerde Fokkersbijeenkomst in augustus en een vergadering met de Cavalier Club een maand geleden lijken ongeveer alle neuzen dezelfde kant op te staan. Bovendien speelde een zeer recente wetenschappelijke publicatie van Paul Mandigers (bijgestaan door Erik Noorman, Arnold Jacques, Katrien Wijnrocx, Nadine Buys, Steven Janssens) een belangrijke rol in de onderwerpen die de EGCN en de CCN met de RVB wilde bespreken. Deze publicatie wijst nadrukkelijk naar het gebruik van Fokwaarden. In goede sfeer werd e.e.a. besproken en wij verwachten dan ook de nodige wijzigingen in het huidige convenant.

Belangrijke onderwerpen waren:

Fokkers en pups: ongeveer gehalveerd vanaf ca 2010. De dreigende situatie wat betreft de genetische variëteit; door diverse oorzaken is deze nu zorgelijk te noemen. Vooral de moeilijkheid om buitenlandse reuen te vinden die voldoen aan het Nederlandse reglement geeft problemen; in geen enkel ander land gelden onze regels. Veelal zijn ook zij wel gescand, doch niet nogmaals na de leeftijd van 3 jaar. In vele landen wordt nog helemaal niet gescand. Jonge dieren (m.n. reutjes) verdwijnen nogal eens uit de fokkerij: > 2 mm, zonder lijder te zijn of ooit te worden en misschien beschikken zij wel over uitstekende Fokwaarden, dus ook hierin moet echt iets veranderen.

Het fokadvies-schema SM/CM: momenteel wordt gewerkt met een voor vrijwel iedereen onbegrijpelijk schema. Bovendien is dit schema niet adviserend maar dwingend in het huidige convenant. De nog steeds onbegrepen aandoening syringomyelia doet zich voor bij meerdere rassen (maar ook andere diersoorten) en de EGCN schaart zich dan ook achter de adviezen van de wetenschap om Fokwaarden zo spoedig mogelijk te introduceren bij de fokkers die hiermee willen gaan werken. 

De hartonderzoeken: heden worden alleen fokdieren onderzocht door een zeer beperkt aantal dierenartsen, terwijl alle aanbevelingen vanuit de wetenschap wijzen op het belang van veel meer random informatie. Juist de oudere, veelal particulier gehouden, dieren zouden waardevolle data kunnen genereren voor het Fokwaardenprogramma Cavaliers for Life. Een veel uitgebreidere lijst met toegelaten dierenartsen is hiervoor noodzakelijk, en H. Hoenderken is al gestart met de ontwikkeling van een nieuw screeningsplan voor juveniele MVD, o.a. nascholing van dierenartsen en het geven van trainingen in Utrecht. Overeenkomstig de statuten van de CCN worden de in het verleden verrichtte onderzoeken ter beschikking gesteld van het wetenschappelijk onderzoek en het Fokwaardenproject. 

Media en communicatie: Wij hebben de Raad gevraagd wat betreft dit ras eens een positieve boodschap te brengen. Bij het zetten van de handtekening onder het te wijzigen convenant zal de EGCN zeker de media zoeken, ook al om de juiste nuanceringen aan te (laten) brengen. De percentages “onbegrepen” scans betekenen bijvoorbeeld absoluut niet dat deze dieren ergens aan lijden. Cavalierfokkers hebben hun nek uitgestoken, veel geïnvesteerd en staan nu aan de vooravond van het starten van een uniek en duurzaam fokplan, Cavaliers for Life en dat moet gecommuniceerd worden! 

Wij zijn akkoord gegaan met de leeftijd van 3 jaar voor de definitieve scan. Paul Mandigers gaf aan dat er zeker volwaardige beoordelaars klaar staan, mocht hij eens uitvallen.

Eindconclusie: start met combineren, stop met elimineren. Blijven onderzoeken maar vervolgens inzetten op Fokwaarden met het ons geboden unieke Cavaliers for Life programma. Hiervoor is nog een som geld nodig en liefst (veel) meer data. Wij zullen allen (ook de Raad) andere landen en stamboeken moeten motiveren om deel te nemen aan het Fokwaardenproject Cavaliers for Life. Hoe meer deelnemers, hoe meer data, hoe betrouwbaarder en hoe goedkoper het wordt. Uiteindelijk is het streven om 1-2x per jaar de Fokwaarden uit te rekenen en de prijs zal liggen tussen de €1 en €5 per pup. Deelnemen is voor fokkers geen verplichting; voor hen blijven de gangbare combinatie-regels gelden.

Wij wachten de reactie van de Raad van Beheer af; binnenkort (?) op de mail.