Skip to main content

Discussie omtrent de gezondheid van de Franse Bulldog

Op initiatief van de EGCN

frenchies1  12-02-2018,
locatie Motel Westend, Arnhem

Aanleiding:
de berichtgeving van de stichting Dier en Recht.

   frenchies


In Nederland geldt voor de meeste rassen het meest strenge fokbeleid en de opleiding van keurmeesters is het meest intensief. Wij moeten echter kritisch blijven wat betreft de gezondheid van onze rashonden en in de komende jaren evalueren of alle maatregelen doelmatig zijn geweest.

In de bekende literatuur over dit onderwerp wordt vaak geen onderscheid gemaakt tussen honden gefokt binnen de rasvereniging of daarbuiten. Meer dan 90% van de Franse Bulldoggen die de klinieken behandelen heeft geen stamboom. Keurmeesters, rasverenigingen en de Raad van Beheer hebben op deze grote groep buiten de rasverenigingen gefokte honden dus helaas geen invloed. Zeker is dat er voor deze grote groep geen fokeisen zijn geformuleerd en dat er geen toezicht wordt gehouden op het welzijn van deze honden. Om echt impact te hebben op de gezondheid en het welzijn van (ras)honden In Nederland zou regelgeving in ieder geval ook voor de zogenaamde look-a-likes moeten gelden. Deze groep is numeriek in ieder geval veel groter en fok- en welzijnseisen voor deze honden ontbreken.

De gezondheid van de Franse Bulldog verder verbeteren is in elk geval een doel van de rasvereniging; fokeisen zijn omschreven in het VFR (een rasspecifieke aanvulling op de huidige fokeisen van de Raad van Beheer); tijdens keuringen worden welzijnsbeperkende kenmerken streng bestraft (omschreven in het RSI-beleid), tijdens de opleiding van keurmeesters wordt veel aandacht besteed aan gezondheid en welzijn van rashonden en keurmeesters moeten verplicht nascholing volgen (in 2016 werd bijvoorbeeld een lezing gehouden over de ademhaling van brachycephalen door Dr. Gert ter Haar). Daarnaast zijn er algemene maatregelen genomen, o.a. omschreven in het Fairfokplan.

Alleen via de mail of via de media communiceren heeft in de afgelopen jaren in niet tot toenadering tussen de partijen geleid.

Namens onze rasvereniging (Eerste Gezelschapshonden Club Nederland) zijn een flink aantal mensen uitgenodigd voor een discussie-avond, in het belang van onze honden!  

Aanwezig:
- Frederieke Schouten en Kelly Kessen (Dier & Recht)
- Mirjam Snijdelaar (Ministerie Economische zaken)
- Marsha Reijgwart (Dierenbescherming)
- René Lesuis (NVWA)
- Gert ter Haar, Utrecht, KNO gezelschapsdieren
- Laura Roest, dierenarts Raad van Beheer
- John Wauben, Welzijn en gezondheid Raad v Beheer, keurmeester
- Ingeborg de Wolf, directeur Raad van Beheer

Keurmeesters:
- Lydia Kersbergen
- Peter van Baaren-Grob
- Dick Baars
- Birgit Sluyter
- Pamela Runderkamp
- Ineke Zwaartman
- Erwin Manders, bestuurslid EGC
- Hildeward Hoenderken, dierenarts, keurmeester en voorzitter EGCN

Pauline Jordens, EGCN, notulist


20.00 uur.
Welkomstwoord Hildeward.
Vanavond: kennismaken met en uitwisselen van standpunten met achterliggende motivaties.
Streven: dichter bij elkaar brengen van geregistreerde fokkers van  Stamboomhonden en de stichting Dier & Recht.
Start met: Voorstelronde en agenda- uitleg.

   1

Er wordt gestart met:

Presentatie Kelly, Dier en Recht
Kelly: er is nog veel te winnen gezondheid gezelschapsdieren. Ter discussie staat de gezondheid van de Franse Bulldog
Campagne: gericht tegen Franse Bulldog vanwege benauwdheid
Standaard en Fokreglement niet goed
2012 wet: besluit houders van dieren: inspanningsverplichting fokken van gezondheid dieren
Dat willen wij beter door schadelijke raskenmerken weg te fokken

Veel studies gelezen en bekeken, o.a.
Incidentierapport: kortsnuiten
Voorspelbaarheid benauwdheid verhouding snuit ten opzichte van de rest 60% meer kans op benauwdheid bij kortsnuiten
Neusgaten categorie 1-2-3-4
Groep 3-4: aangetoond grote kans op ademhalingsproblemen.

Peter vraagt:
Hoe gemeten? Na wandeling?
Gert: verschijnselen zijn bijgeluiden bij incidenten klachthonden
Erwin merkt op: dus geen steekproef / bij dierenarts aangeboden slechts dieren met klachten.
Ineke: stamboomhonden en/of look-a-likes?
Kelly merkt op: er zijn verschillende rasstandaarden
Onderbreking Erwin: er is maar 1 standaard (FCI) en leest voor:
Gevraagd: goed geopende neusgaten
Op de show Dogachtigen: 80% te kleine neusgaten gezien, zegt Kelly van Dier en RechtDiscussie diverse aanwezigenRol van de keurmeester: open neusgaten - opvoeden van fokkers
CFR = neuslengte en open neusgaten
CFR langer en dus automatisch grotere neusgaten

Standaard moet dus gewijzigd worden
Kelly geeft aan: ook dekkingen d.m.v. KI onnatuurlijk
Korte discussie tussen aanwezigen en dier en recht-Laura over de zin/onzin van KI
Vervolgens is de keizersnede een discussiepunt: fokuitsluitend wel/niet en wanneer
Haar idee: fokkers goed/beter kijken naar reglement en fokkerij rasstandaard aanpassen

Wens: rasstandaard met wetenschappelijke onderbouwing wijzigen om gezonde honden te fokken.
John: FCI beheert standaard (land van herkomst) dus: naar Frankrijk, standaardcommissie, en die bepaalt of er een advies komt richting FCI bestuur tot wijziging van standaard.

Wij (RVB) hebben voorstellen gedaan in Frankrijk richting neuslengte wijzigingen voorstel commissie snuitlengte in alle standaarden 1/3 van het totale hoofd. breeding commmission: akkoord. Voorstel ligt nu bij de FCI

Wij kunnen RVB niet veel maar hebben al lijntjes Frankrijk - FCI

Dick: vitaliteit blijft het allerbelangrijkst, daar wordt absoluut naar gekeken tijdens keuring.

Vervolgens

Presentatie Gert ter Haar: BOS syndroom / symptomen

Het kan en moet iets sneller, de verbetering van de ademhaling van onze kortsnuiten.

Meeste mensen hier willen rassen behouden, hij zelf ook.

Hoe kort is kort, hoe plat is plat?

Brachyfale rassen : maten definiëren is een wens

Bij mensen:’Verminderd bewustzijn, gehoor, gezicht

Zelfde bij honden? Wat is echt te kort? Hoe te meten?

 

  3 

Steekhoudende kriteria: benauwd-niet fokken
Wanneer benauwd: en is dat meetbaar
Punt bovenkaak: stop : achterhoofdsgat
Meetbaarheid levende dieren is niet eenvoudig maar Ct scan: geeft redelijk beeld
BOS syndroom: inmiddels weten we dat niet alles aan de buitenkant makkelijk te meten is
1-2-3 of 4? Graad vernauwing neusgaten. Uitleg anatomie neus en de functies volgt.
Kunnen warmte niet kwijt omdat neus niet gebruikt kan worden.
Syndroom met veel factoren / invloed
Hoogte voorhoofd
Voorhoofdsholte ruimer bij langere neusGehemelte te lang rimpelig. Blaast naar voren. Obstructie luchtwegen
Tong dikker, achter in de keel liggend. Neklengte lijkt factor te zijn.
Strottenhoofd gradaties eveneens belangrijk.
80% van luchtweg probleemhonden heeft ook maag/braken/kwijlen


Peter: Lengte torax van invloed?
Gert: nog niet bekend
Focus ook op achterhoofd
50% van benauwde van de FB is ook doof
Middenoor overvulling/ verband met luchtwegen
Huidplooien en gevolgen zoals ontstekingen

Wetenschap literatuur:

Uithoudingsproef / herstel na .. hartslag zuurstofgehalte bloed etc etc
Dick: het is een probleem dat wij willen proberen op te lossen maar dat kan niet voor heel Nederland, laat staan daarbuiten. (Stamboomloze honden en pups gefokt buiten de rasvereniging)


Presentatie Hildeward Hoenderken:

Vanuit de kynologie /rasvereniging/ keurmeester/fokker.
Statements van Dier en Recht kloppen technisch soms niet.
Link hernia’s en bouw? Wetenschappelijk aangetoond? Ja zegt Gert: is aangetoond.
Keurmeesters kijken naar veel meer onderdelen dan bijvoorbeeld Gert ter Haar.
Temperament, huid, gedrag van invloed op ademhaling, bouw etc

2017: 717 gefokt met stamboom RVB terwijl tienduizenden bulletjes in Nederland….
Hoe strenger regels: hoe meer stamboomloosheid. Importen?

Uitleg van Hildeward over RSF
Vraag DR over patella wanneer testen en wat is max toegestaan

Vraag Gert over uithoudingsproef, hoeveel vallen er uit antwoord ca vijf procent
Ligt aan de aanbieding in zijn totaal, welke gegevens zijn representatief voor het ras.

Erwin: er ontstaan welzijnsproblemen met fokken en bevallen op oudere leeftijd. Wachten tot na onderzoeken op oudere dieren is ongewenst.

Hildeward
Rol keurmeester genoemd door DR

Er is veel gebeurd voorbeeld rimpeling mopshond, sharpei, opleidingsnivo in Nederland is hoog tov andere landen.

Gezondheid speelt grote rol in Rasexamens

Helft is Nederlands, de keurmeesters op alle shows. Vraag Kelly: waarom niet 100% Nederlandse keurmeesters?

Kleine discussie volgt en uitleg van John: buitenlanders zijn vaak zeer goed en soms onmisbaar.

Geen overdrijving, bij geen enkel ras, dat is de boodschap van de RVB

Hildeward:
Verandering standaard
Voorbeeld Mops aangescherpt op gezondheid
Aangepast is het oog bijvoorbeeld
Formulering Interpretatie

Dierenartsen
Over welke honden hebben we het nu eigenlijk
Twee procent is door ons gefokt
Achtennegentig procent komt ergens anders vandaan
Dit snapt Dier en Recht niet.
Wet en Regelgeving in het buitenland vraagteken
Gezamenlijk aandachtspunt Regelgeving en Beleid op alle honden, voorbeeld rescue honden.
Werkt onze regelgeving bijvoorbeeld conditietest, dat weten we nog niet

RSI beleid, wat is er waargenomen, omgang met, gaat dat goed of moet er betere controle op komen

Aandoeningen zijn ook atoppie en allergieën waar het soms lastig is om op te selecteren welzijnsbeperkend huid en vachtproblemen

Algemeen vitaliteit is bovenal belangrijk

Keurmeesters moeten wikken en wegen

Handhaven op beperking import

Hoe handhaaft men nu

Reactie van René Lesuis:

Er is geen handhaving mogelijk en bespreekt kort:

Import Risico’s

Rabies Leeftijd Advertenties Bewijs

Maatregelen kunnen zijn: meer databestanden vergelijken

Conclusie: Dingen kunnen beter

Hildeward vraagt vervolgens:

Hoeveel pups tussen zes en twaalf weken komen er de grens over?

Enig idee?

Schatting?

Discussie John - René over grijze circuit, vijftien weken rabies, er wordt niet gehandhaafd.

  2


Pauze

Presentatie Peter v Baaren Esthetiek versus Ethiek

Over hoe de rassen zijn ontstaan, doel, uiterlijk, kruisingen, look-a-likes die bij bezoek aan dierenarts op het meest gelijkende ras worden geregistreerd……..(poedel voorbeeld)

Daarna volgt een discussie over outcross

Diversiteit, gezondheid.

 

   

John, namens de Raad van Beheer en Dier en Recht en fokkers hebben verschillende meningen.

Hildeward wens heel graag nuanceringen van Dier en Recht, 
vanwege de verhouding t.o.v. stamboomloze look-a-likes die worden beschouwd als rashond….

Korte discussie over de conditietest van de FB.

De waarde van deze test?

Voortschrijdend inzicht

Hildeward: Wanneer doen we het goed?

Kelly: De wetgever zegt: verboden met “zieke honden” te fokken.

Knelpunten Overheid:

Fokken met gezonde honden. Wat is gezond?

Open norm. Interpretatie.

Kader waarbinnen gehandhaafd kan worden.

Kelly: Voortplanting-keizersnedes en KI onnatuurlijk.

Wet? Overheid: geen getal.

Wij (EGCN) zeggen twee keizersnedes, HBC maximaal drie.

Uiteindelijk heeft de fokker het laatste woord.

Brachy rassen: lang niet elk ras heeft geboorteproblemen.

Bijvoorbeeld de Mops heeft een laag aantal keizersnedes.Advies René Lesuis:

Starten met conditietest Franse Bulldog


John: de rasverenigingen moeten met elkaar overeenkomen.

Dan kunnen we wat doen, anders niet.


Hildeward
:

Tsjechië gekeurd, sommigen afwijkend ademend, maar meesten hadden geen bijgeluiden

Neusgaten 3-4 maar toch fit, beweegt goed en geen geluiden.

Gedrag speelt natuurlijk ook grote rol.


Erwin: het blijft altijd een afweging en wikken en wegen.


John:

Rasverenigingen aanspreken over Plan van Aanpak

Rasspecifieke instructies over hoe hier mee om te gaan voor de keurmeesters

Brief naar alle FB keurmeesters/tentoonstellingen etc etc over de RSI.

Keurmeesters “verplichten” iets te melden over de neusgaten in het keurverslag. Zo zijn we er zeker van dat ze er op letten.

Graag Internationale aandacht over de problemen van de brachycefale rassen. De RVB werkt hieraan.


Hildeward
:

HBC wordt gecontacteerd.

Wij hebben de wens dat Dier en Recht onze inspanningen positief in het nieuws brengt.

Er zijn al de nodige stappen gezet


Lydia
:

We hebben het over de 10 procent van de honden.

Wat over al die anderen?????


Hildeward
:

Goede motivatie zou zijn: lever het bewijs van die inspanningsverrichting

En leveren jullie dan het bewijs van de aanpak van fokkers buiten het stamboek.

Wij geven de toezegging dat wij onze achterban mobiliseren als er ook iets eisen worden gesteld aan de niet-rashondenfokkerij.

Erwin: met de FB zitten wij al op 85% van onze mogelijkheden van inzet en doen al hele veel, en vooral vergeleken met het buitenland gaat Nederland voorop.

Dier en Recht is erg negatief vindt ook hij. Graag dus wat positiviteiten in de media.

Hildeward vraag aan Gert:

Wat gebeurt er in de landen om ons heen?

Gert is 5 jaar in Engeland geweest, hoe zit het in Engeland?

Antwoord: Er is nog geen inspanningsproef en enige regelgeving is hem totaal onbekend. Maar Gert wil zich graag inzetten voor fokbeleid, liefst internationaal, samen met de rasverenigingen.


Marcha vraagt hoe lang de keurmeesters al letten op de neusgaten.

Hildeward: al zolang er gekeurd wordt.

RSI nu 2 jaar, nieuwe standaard nu 1 jaar.

Sluiting:

Iedereen wordt hartelijk bedankt door Hildeward.

Wel thuis iedereen en tot ziens!

Wordt vervolgd

 
   4