Skip to main content

Welkom bij de Eerste Gezelschapshonden Club Nederland

De EGCN is een feit! De vriendenclub is een officiële vriendenclub geworden.

De kerngedachte “samenwerking en inspiratie” kreeg vorm door een nieuwe vereniging op te richten, een vereniging die de belangen van alle aan rasgroep 9 gelieerde rassen zou behartigen. Een vereniging van - en voor fokkers.

Het is een lange weg geweest maar op 16 april is de toetredingsovereenkomst tussen de EGCN en de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland ondertekend. Graag citeer ik in dit kader de secretaris van de EGCN Hans Boelaars: “Ik zou iedereen die de afgelopen vier jaren zo uitgesproken tegen ons is geweest willen bedanken voor hun gezouten en ongezouten kritiek. Die heeft ervoor gezorgd dat we onze overtuigingen continu hebben getoetst en aangescherpt. Ga je er niet dood aan, word je er alleen maar sterker van en de EGCN is springlevend”.

We kunnen nu echt als volwaardig lid van start. En dat gaan we doen ook.

De EGCN wil de ervaren fokkers met elkaar verbinden en gebruik maken van hun kennis en ervaring. In gezamenlijkheid moet onderlinge concurrentie worden omgezet in gemeenschappelijke inspiratie en adequaat beleid. De visie van de EGCN is rasoverschrijdend en het zoeken is naar de gemene deler van een bewuste en weloverwogen rashondenfokkerij. We moeten een oplossing vinden om uit het negativisme te komen. Zowel extern, denk bijvoorbeeld aan de hetze die in de media wordt gevoerd tegen de rashondenfokkerij, maar zeker ook intern. De regelgeving ten behoeve van de rashondenfokkerij moet weliswaar adequaat zijn maar tevens ten dienste staan van de zorgvuldige rashondenfokkerij en daarmee de fokkers. We moeten weer trots mogen zijn op onze rashonden en onze rashondenfokkerij en wat we bijdragen aan ons cultureel erfgoed.

Mocht u lid willen worden van onze club, meldt u zich dan aan bij een van onze kernleden. Een overzicht vindt u onder de knop "kernleden" op deze website.

Ik wil iedereen bedanken die ons de laatste jaren heeft gesteund en ons gedachtegoed is blijven uitdragen. Nu is de beurt aan de EGCN. U hoort van ons!

Hildeward Hoenderken
Voorzitter EGCN