Standpunt EGCN betreffende de Kortsnuiten

Beste Leden,

Afgelopen weken hebben wij verschillende berichtgeving voorbij zien komen van het Ministerie van Landbouw, de Universiteit Utrecht en de Raad van Beheer rond het houden en fokken van 'kortsnuiten'. Als bestuur hebben wij hier kennis van genomen en blijven actief gesprekspartner over dit onderwerp met andere rasverenigingen en de Raad van Beheer.

In het afgelopen jaar hebben wij als vereniging onder andere een discussieavond georganiseerd rond het fokken en de gezondheid en het welzijn van de Franse Bulldog. Op deze avond waren zowel vertegenwoordigers van de Raad van Beheer, de Vereniging voor Kynologische Keurmeesters, het ministerie en nVWA en enkele leden van een dierenwelzijnsorganisatie aanwezig. Hierna volgde een uitnodiging van de Raad van Beheer om samen met de Hollandse Bulldoggen Club (H.B.C.) een convenant af te sluiten. Na een interne discussie binnen de E.G.C.N. en de H.B.C. hebben beide rasverenigingen onafhankelijk van elkaar besloten dit voorgestelde convenant niet te ondersteunen, maar wel een aantal andere maatregelen te willen nemen. Beide rasverenigingen hebben dit in 2018 aan de Raad van Beheer laten weten, wij hebben hier nog geen reactie over mogen ontvangen.

De E.G.C.N. staat voor de rashond en gelooft dat binnen de rasstandaard een gezonde en mooie rashond gefokt kan worden. Individuele verantwoordelijkheid van de fokker, gezondheidsonderzoeken, educatie en samenwerking zijn sleutelwoorden binnen onze vereniging. Veel regelgeving heeft in de afgelopen 10 jaar eraan bijgedragen dat populaties van enkele rassen sterk gedaald zijn en dat de genetische diversiteit verkleind is, zonder een significante verbetering in bepaalde gezondheidskenmerken. Door eenzijdige regelgeving (en handhaving) binnen de rashondenpopulatie, wordt de fokkerij van look-a-likes sterk gestimuleerd. Deze zogenaamde look-a-likes worden nu bijna zonder regels gefokt waardoor het welzijn en de gezondheid van deze honden sterk onder druk staat. Omdat er ook nauwelijks een goede identificatie en registratie  (I&R) bestaat is controle en handhaving op welzijn en gezondheid bij deze honden niet mogelijk. Voor de E.G.C.N. een zeer ongewenste situatie. In de 'nieuwe' plannen en maatregelen wordt niet ingegaan op deze problematiek, waardoor de doelstelling om werkelijk meer gezonde honden in Nederland te krijgen niet gehaald zal worden.

In de komende maanden zullen wij trachten om samen met andere rasverenigingen, binnen het rasgroepoverleg en bij de ALV van de Raad van Beheer ons geluid te laten horen, leden kunnen hun standpunt toelichten op de komende ALV van onze vereniging.

Hildeward Hoenderken
Voorzitter E.G.C.N.

 

Nieuwsbrief

Heeft u interesse in onze Nieuwsbrief, schrijf u dan nu hier in. De eerste Nieuwsbrief wordt rond 10 April 2019 verzonden.

Nieuws 2019

© Eerste Gezelschapshonden Club Nederland, realisatie Mopslaan.nl / Monique's Webdesign 2019